Pravidla soutěže a GDPR

Úplná pravidla soutěže NAVŠTIV A VYHRAJ

Tento dokument úplně a závazně upravuje pravidla
s názvem „navštiv a vyhraj“ (dále jen „soutěž“) v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb.

1. Pořadatelé soutěže

Pořadateli soutěže jsou společnosti:

MIRAKULUM s.r.o.

IČ: 252 66 454

se sídlem Nad Perchtou 1631, 511 01 Turnov

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11336

CENTRUM BABYLON, a.s.

IČ: 250 22 962

se sídlem Nitranská 415/1, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1005

STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o.

IČ: 044 48 618

se sídlem Krkonošská č. ev. 350, 542 25 Janské Lázně

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35860

(dále jen „pořadatelé“).

Pořadatelé vydávají tato pravidla soutěže „Navštiv a vyhraj“, kterými jsou stanoveny podmínky soutěže a práva a povinnosti účastníků soutěže (dále jen „soutěžící“).

2. Průběh soutěže a termín soutěže

Pořadatelé na svých pokladnách v termínu od data 22. 4. 2023 do vyčerpání zásob vydají ke každému nákupu návštěvníka (soutěžícího) kartičku k účasti na soutěži. Kartička obsahuje 3 pole pro otisk razítek pořadatelů. Otisk razítka do vyznačeného pole na kartičce obdrží návštěvník (soutěžící) na pokladně pořadatele při návštěvě (vstupu) do vybraných návštěvních míst, jimiž jsou: Stezka korunami stromů Krkonoše, Krkonošská č. ev. 350, 542 25 Janské Lázně), Park Mirakulum (na adrese Topolová 629, Milovice), Centrum Babylon (na adrese Nitranská 1, Liberec), (dále jen „návštěvní místa“). Otisky razítek budou při vstupu do návštěvních míst poskytovány do 31. 8. 2023 včetně. Cílem soutěžícího je návštěva všech 3 návštěvních míst a opatření soutěžní kartičky otiskem razítka všech 3 návštěvních míst. Soutěžící může kartičku odevzdat k zařazení do soutěže po splnění podmínek účasti v soutěži do slosovacích boxů umístěných na pokladnách návštěvních míst, a to do 31. 8. 2023 včetně (do konce otvírací doby pokladen návštěvních míst).

3. Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát každá fyzická osoba, která do dne 31. 8. 2023 včetně splní níže uvedené podmínky soutěže. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit se souhlasem svého zákonného zástupce. V případě osob mladších 15 let může činit úkony za nezletilého jeho zákonný zástupce. Soutěžící bude zařazen do soutěže pouze v případě kumulativního splnění všech podmínek účasti v soutěži, jimiž jsou:

1) Vyplnění kontaktních údajů soutěžícího do soutěžní kartičky (do polí k tomu určených), tzn. čitelné vyplnění jména, příjmení, telefonního čísla, korespondenční adresy, emailové adresy soutěžícího.

2) Seznámení se s pravidly soutěže a podmínkami zpracování osobních údajů soutěžícího a vyjádření souhlasu soutěžícího se zpracováním poskytnutých osobních údajů soutěžícího včetně užití k propagačním a marketingovým účelům (souhlas se zpracováním osobních údajů je vyjádřen zaškrtnutím k tomu určeného políčka na soutěžní kartičce).

3) Návštěva a vstup soutěžícího do všech 3 návštěvních míst a opatření soutěžní kartičky otiskem razítka všech 3 návštěvních míst (Stezka korunami stromů Krkonoše, Park Mirakulum, Centrum Babylon).

4) Odevzdání řádně vyplněné soutěžní kartičky do jednoho ze slosovacích boxů umístěných na pokladnách návštěvních míst nejpozději do 31. 8. 2023 včetně.

Ze soutěže budou vyřazeny ty kartičky, které nebudou splňovat byť jednu z výše popsaných podmínek, kartičky poškozené, roztržené, zcela
nebo z části nevyplněné
nebo kartičky neobsahující zaškrtnutí políčka souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) pořadatelů jakož
i jejich osoby blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Soutěžící se může do soutěže zapojit opakovaně.

4. Výhry a losování

Dne 1. 9. 2023 dojde ke svozu slosovacích boxů z návštěvních míst na místo: Park Mirakulum na adrese Topolová 629, Milovice. Soutěžní kartičky ze slosovacích boxů z návštěvních míst budou vyjmuty a vloženy do velkého slosovacího boxu. Z tohoto velkého slosovacího boxu obsahujícího soutěžní kartičky ze slosovacích boxů návštěvních míst budou vybráni výherci losováním. Losování proběhne dne 4. 9. 2023 v Parku Mirakulum na adrese Topolová 629, Milovice. Nebude-li vylosovaná soutěžní kartička vyhovovat podmínkám účasti na soutěži dle čl. 3 těchto pravidel soutěže, bude ze soutěže vyřazena a namísto vyřazené kartičky bude vylosována další soutěžní kartička.

Losování provádí zástupce pořadatele CENTRUM BABYLON, a.s., za účasti zástupců obou dalších pořadatelů. Vylosováno bude 10 výherců, přičemž 1. vylosovaný výherce získává výhru 10. místa, 2. vylosovaný výherce výhru 9. místa atd. až po 10. vylosovaného výherce, který získává výhru 1. místa.

Jména výherců budou zveřejněna na internetových stránkách pořadatelů. Okamžik zveřejnění je okamžikem vyhlášení výherců. Výherci budou pořadateli individuálně kontaktováni dle údajů uvedených na soutěžní kartičce. Bude-li výherce v prodlení s převzetím výhry více než 14 dnů ode dne vyhlášení výherců, ztrácí nárok na vydání výhry. Výhry lze po dohodě s pořadateli vyzvednout v návštěvních místech.

Losování proběhne neveřejně.

Výhry:

Výhra 1. místa:

ALPINE PRO: poukázka Oblečeme celou rodinu za 50.000 Kč, platnost poukázky do 31. 7. 2024, v hodnotě 50.000 Kč

Centrum Babylon: 2x voucher s platností do 31. 7. 2024 na ubytování se zábavou pro 2 dospělé osoby + 2 děti ( 3 – 12,99 let) na 1 noc se snídaní. Pobytový balíček zahrnuje neomezené vstupy do Aquaparku, Funparku, Lunaparku, iQPARKU, iQLANDIE, Labyrintu a ZOO Liberec po celou dobu pobytu, (v hodnotě 4.880 Kč * 2 ) + velká dárková taška plná hraček od POMPO + merch CB, celkem v hodnotě 15.760 Kč

Rodinný dvoudenní pobyt (1 noc) v penzionu Lesní u parku Mirakulum se snídaní, s návštěvou parku a adrenalinovým zážitkem na Tankodromu (platnost poukazu do 31. 7. 2024) + balíček merch

Poukaz do Globusu v hodnotě 5.000 Kč s platností 3 roky, celkem v hodnotě 22.500 Kč

Celková hodnota výhry 88.260 Kč

Výhra 2. místa:

Víkendový pobyt (3 dny/2 noci) se snídaní a vstupem do Aquacentra v hotelu Terra v Jánských lázních pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 11 let – pro čerpání v mezisezoně (10. 9. – 17. 12. 2023) v hodnotě 11.160 Kč, s platností do 17. 12. 2023.

Centrum Babylon: 2x voucher s platností do 31. 7. 2024 na ubytování se zábavou pro 2 dospělé osoby + 2 děti (3 – 12,99 let) na 1 noc se snídaní. Pobytový balíček zahrnuje neomezené vstupy do Aquaparku, Funparku, Lunaparku, iQPARKU, iQLANDIE, Labyrintu a ZOO Liberec po celou dobu pobytu. (v hodnotě 4.880Kč * 2 ) + velká dárková taška plná hraček od POMPO + merch CB, celkem v hodnotě 15.760 Kč

Rodinný dvoudenní pobyt (1 noc) v penzionu Lesní u parku Mirakulum se snídaní, s návštěvou parku a adrenalinovým zážitkem na Tankodromu (platnost poukazu do 31. 7. 2024) + balíček merch

Poukaz do Globusu v hodnotě 5.000 Kč s platností 3 roky, celkem v hodnotě 22.500 Kč

Celková hodnota výhry 49.420 Kč

Výhra 3. místa:

Víkendový pobyt (3 dny/2 noci) se snídaní a vstupem do Aquacentra v dependanci Réva v Jánských lázních pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 11 let – čerpání v mezisezoně (10. 9. – 17. 12. 2023) v hodnotě 9.360 Kč, s platností do 17. 12. 2023

Centrum Babylon: 2x voucher s platností do 31. 7. 2024 na ubytování se zábavou pro 2 dospělé osoby + 2 děti (3 – 12,99 let) na 1 noc se snídaní. Pobytový balíček zahrnuje neomezené vstupy do Aquaparku, Funparku, Lunaparku, iQPARKU, iQLANDIE, Labyrintu a ZOO Liberec po celou dobu pobytu. (v hodnotě 4.880Kč * 2 ) + velká dárková taška plná hraček od POMPO + merch CB, celkem v hodnotě 15.760 Kč

Rodinný dvoudenní pobyt (1 noc) v penzionu Lesní u parku Mirakulum se snídaní, s návštěvou parku a adrenalinovým zážitkem na Tankodromu (platnost poukazu do 31. 7. 2024) + balíček merch +

Poukaz do Globusu v hodnotě 5.000 Kč s platností 3 roky, celkem v hodnotě 22.500 Kč

Celková hodnota výhry 47.620 Kč

Výhra 4. místa:

Stezka korunami stromů Krkonoše: 1x rodinná vstupenka na Stezku korunami stromů Krkonoše, pivní balíček Primátor, dárková taška Stezka a KRNAP, s platností vstupenky do 31. 12. 2024, celkem v hodnotě 2.500 Kč

Centrum Babylon: 4 ks poukazů do Aquaparku nad 140 cm, merch CB, dárková taška plná hraček od Pompo, celkem v hodnotě 4.460 Kč

Mirakulum: balíček merch, 4x vstupenka do parku, 2x triko pro dospělé, 2x triko pro dítě 6 let, , 2x kšiltovka dětská, 2x baterka, 2x lahev, 2x sluneční brýle – dospělý, 2x sluneční brýle – dítě, 2x blok, 2x propiska, 2x vak, celkem v hodnotě 5.940 Kč

Celková hodnota výhry: 12.900 Kč

Výhra 5. místa:

Stezka korunami stromů Krkonoše: 1x rodinná vstupenka na Stezku korunami stromů Krkonoše, pivní balíček Primátor, dárková taška Stezka a KRNAP, s platností vstupenky do 31. 12. 2014, celkem v hodnotě 2.500 Kč

Centrum Babylon: 1 ks poukaz Sauna klub Afrikana + merch CB, dárková taška plná hraček od Pompo, celkem v hodnotě 4.000 Kč

Mirakulum: balíček merch, 4x vstupenka do parku, 2x triko pro dospělé, 2x trikopro dítě 6 let,, 2x kšiltovka dětská, 2x baterka, 2x lahev, 2x sluneční brýle – dospělý, 2x sluneční brýle – dítě, 2x blok, 2x propiska, 2x vak, celkem v hodnotě 5.940 Kč

Celková hodnota výhry: 12.900 Kč

Výhra 6. místa:

Stezka korunami stromů Krkonoše: 1x rodinná vstupenka na Stezku korunami stromů Krkonoše, pivní balíček Primátor, dárková taška Stezka a KRNAP, s platností vstupenky do 31. 12. 2024, celkem v hodnotě 2.500 Kč

Centrum Babylon: 2x poukaz na celodenní vstup do Wellness centra Babylon + merch CB, dárková taška plná hraček od Pompo, celkem v hodnotě 3.680 Kč

Mirakulum: balíček merch, 4x vstupenka do parku, 2x triko pro dospělé, 2x triko – dítě 6 let,, 2x kšiltovka dětská, 2x baterka, 2x lahev, 2x sluneční brýle – dospělý, 2x sluneční brýle – dítě, 2x blok, 2x propiska, 2x vak, celkem v hodnotě 5.940 Kč

Celková hodnota výhry: 12.900 Kč

Výhra 7. místa:

Stezka korunami stromů Krkonoše: 1x rodinná vstupenka na Stezku korunami stromů Krkonoše, pivní balíček Primátor, dárková taška Stezka a KRNAP, s platností vstupenky do 31. 12. 2014, v hodnotě 2.500 Kč

Centrum Babylon: 4 ks poukazů do Funparku Babylon + merch CB, dárková taška plná hraček od POMPO, celkem v hodnotě 3.660 Kč

Mirakulum: balíček merch, 4x vstupenka do parku, 2x triko pro dospělé, 2x triko dítě 6 let, , 2x kšiltovka dětská, 2x baterka, 2x lahev, 2x sluneční brýle – dospělý, 2x sluneční brýle – dítě, 2x blok, 2x propiska, 2x vak, celkem v hodnotě 5.940 Kč

Celková hodnota výhry: 12.900 Kč

Výhra 8. místa:

Stezka korunami stromů Krkonoše: 1x rodinná vstupenka na Stezku korunami stromů Krkonoše, pivní balíček Primátor, dárková taška Stezka a KRNAP, s platností vstupenky do 31. 12. 2024, v hodnotě 2.500 Kč

Centrum Babylon: 4 ks poukazů do Lunaparku Babylon + merch CB, dárková taška plná hraček od Pompo, celkem v hodnotě 3.260 Kč

Mirakulum: balíček merch, 4x vstupenka do parku, 2x triko pro dospělé, 2x triko pro dítě 6 let, , 2x kšiltovka dětská, 2x baterka, 2x lahev, 2x sluneční brýle – dospělý, 2x sluneční brýle – dítě, 2x blok, 2x propiska, 2x vak, celkem v hodnotě 5.940 Kč

Celková hodnota výhry: 12.900 Kč

Výhra 9. místa:

Stezka korunami stromů Krkonoše: 1x rodinná vstupenka na Stezku korunami stromů Krkonoše, pivní balíček Primátor, dárková taška Stezka a KRNAP, s platností vstupenky do 31. 12. 2024, celkem v hodnotě 2.500 Kč

Centrum Babylon: 2 ks poukazů na Bowling Babylon + merch CB, dárková taška plná hraček od Pompo, celkem v hodnotě 3.140 Kč

Mirakulum: balíček merch, 4x vstupenka do parku, 2x triko pro dospělé, 2x triko pro dítě 6 let, , 2x kšiltovka dětská, 2x baterka, 2x lahev, 2x sluneční brýle – dospělý, 2x sluneční brýle – dítě, 2x blok, 2x propiska, 2x vak, v hodnotě 5.940 Kč

Celková hodnota výhry: 12.900 Kč

Výhra 10. místa:

Stezka korunami stromů Krkonoše: 1x rodinná vstupenka na Stezku korunami stromů Krkonoše, pivní balíček Primátor, dárková taška Stezka a KRNAP, s platností vstupenky do 31. 12. 2024, celkem v hodnotě 2.500 Kč

Centrum Babylon: 4 ks poukazů na Laser Game Babylon + merch CB, dárková taška plná hraček od Pompo, celkem v hodnotě 2.920 Kč

Mirakulum: balíček merch, 4x vstupenka do parku, 2x triko pro dospělé, 2x triko pro dítě 6 let, , 2x kšiltovka dětská, 2x baterka, 2x lahev, 2x sluneční brýle – dospělý, 2x sluneční brýle – dítě, 2x blok, 2x propiska, 2x vak, celkem v hodnotě 5.940 Kč

Celková hodnota výhry: 12.900 Kč

Výherce je před převzetím výhry povinen prokázat pořadateli svoji totožnost a stvrdit převzetí výhry svým podpisem, jinak mu může být vydání výhry odepřeno. Výhra není právně vymahatelná. Pokud dojde v souvislosti
s předáním výhry k mimořádné a nepředvídatelné překážce vzniklé nezávisle na vůli pořadatele (tzv. zásah vyšší moci), kvůli které nebude možné zajistit předání výhry, nemá výherce nárok na předání náhradní výhry.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu výher, jakož
i na případnou změnu pravidel v průběhu trvání soutěže.

Pořadatelé nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související
s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výherce nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu náleží dle pravidel soutěže, výherce nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné převést na jinou osobu. Výhry nejsou směnitelné za peníze
nebo jiné služby.

6. Zpracování osobních údajů

Osobní údaje soutěžících zpracovává a je oprávněn zpracovávat každý z pořadatelů, a to za účelem realizace soutěže, ostatních marketingových aktivit pořadatele a splnění zákonem stanovených povinností, a to po dobu potřebnou pro naplnění těchto účelů. Svou účastí v soutěži (okamžikem vhození soutěžní kartičky do slosovacího boxu návštěvního místa) uděluje soutěžící každému pořadateli souhlas, aby při organizaci soutěže a po jejím skončení zpracovával jeho osobní údaje v rozsahu vyžádaném a poskytnutém soutěžícím v rámci účasti v soutěži, a to za účelem jeho účasti v soutěži, prověření jeho platné účasti v soutěži, realizace soutěže, vyhodnocení soutěže, předání výher, k propagačním a marketingovým účelům, k profilování zákazníků a k zasílání obchodních sdělení pořadatelů, a to po dobu trvání soutěže a po dobu 5 let po jejím skončení
nebo do odvolání souhlasu.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat
nebo požadovat jejich likvidaci.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas
s tím, že je každý z pořadatelů v souvislosti
s předáním výhry, pokud se soutěžící stane výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a uveřejňovat obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) včetně zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (výhradně název obce) ve sdělovacích prostředcích, na internetu
nebo v propagačních materiálech a sociálních sítích, a to po dobu 5 let ode dne pořízení těchto záznamů. V případě, že se soutěžící stane výhercem, souhlasí
s tím, aby jeho osobní údaje byly v plném rozsahu (jméno, příjmení, telefon, korespondenční adresa, emailová adresa) zpracovávány
i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů, zajišťující technickou stránku soutěže, jakým je např. předání výhry.

U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním. Soutěžící má právo podat námitku proti způsobu zpracování osobních údajů.

Soutěžící má právo pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů, a pokud ano, pak může žádat zejména o informace o tom, jaké osobní údaje má pořadatel k dispozici, o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích
nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a o době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány.

Soutěžící má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm pořadatel zpracovává. Pokud soutěžící nepožaduje jiný způsob, budou mu jeho osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě. Pokud soutěžící požádá o poskytnutí informací elektronickými prostředky, budou mu poskytnuty elektronicky, je-li to technicky možné.

Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel jeho osobní údaje vymazal, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se zpracováním
nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí výmazu, je pořadatel povinen této žádosti vyhovět.

Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování protiprávní
nebo pokud již pořadatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování,
ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Při omezení zpracování je pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem soutěžícího
nebo ze zákonných důvodů.

Účastí v soutěži (okamžikem vhození soutěžní kartičky do slosovacího boxu návštěvního místa) soutěžící dále výslovně souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze každého pořadatele jakožto správce a
s jejich následným zpracováním, a to včetně zpracování pro propagační a pro marketingové účely každého pořadatele, tj. nabízení produktů a služeb, včetně zasílání newsletterů a informací o pořádaných akcích a jiných aktivitách, jakož
i zasílání adresných
i neadresných obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv se může soutěžící obrátit na pořadatele dle kontaktních údajů pořadatele uvedených na internetových stránkách pořadatele. Pořadatel veškeré podněty a stížnosti řádně prověří.

Není-li soutěžící spokojen se způsobem vyřízení své stížnosti anebo domnívá-li se, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu
s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu dozoru, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).

Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR).

7. Všeobecná ustanovení

Pořadatelé mají právo kdykoli soutěž dle svého uvážení zrušit. Pořadatelé jsou oprávněni měnit pravidla soutěže
i v průběhu soutěže, ke změně pravidel soutěže dochází zveřejněním nového znění pravidel soutěže.

Při nesplnění podmínek soutěže nemá soutěžící právo na zařazení do soutěže a nemá nárok na výhru. Soutěžící ztrácí nárok na výhru, zjistí-li pořadatel nekalé jednání soutěžícího
nebo jiné osoby, která soutěžícímu dopomohla k získání výhry.

Výsledky soutěže jsou vyhlášením výherců konečné bez možnosti opravných prostředků.

Tato pravidla soutěže vydali pořadatelé jako závazná pravidla pro realizaci soutěže „Navštiv a vyhraj“. Úplná pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webových adresách pořadatelů. navštiv a vyhraj web nikoli na webech pořadatelů tam bude pouze upoutávka s odkazem na oficiální web Soutěžící jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se zavazují tato pravidla dodržovat.

MIRAKULUM s.r.o.

CENTRUM BABYLON, a.s.

STEZKA KORUNAMI STROMŮ KRKONOŠE s.r.o.